Dominante taal

Meestal de taal die het kind het beste beheerst of het meest frequent gebruikt; de voorkeurstaal. Een kind kan echter met een bepaald onderwerp voorkeur hebben voor de ene taal en over een ander onderwerp liever in de andere taal praten. Ook kan het gebeuren dat een kind passief nog dominant is in zijn moedertaal terwijl hij actief liever de tweede taal gebruikt. Dat kan gebeuren in de fase dat de dominantie aan het verschuiven is.