Allochtoon

Persoon van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Bron: Volksgezondheidenzorg.info (opvolger van onder meer het Nationaal Kompas Volksgezondheid), gezien op 24 oktober 2018.

Het CBS heeft de term ‘allochtoon’ eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd. (Bron: CBS, 2018)

Tegenover ‘allochtoon’ bestaat de term ‘autochtoon’.

Geef een reactie

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

  ×  4  =  32