Migratieachtergrond

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd. (Bron: CBS, 2018)

Een persoon met een migratie-achtergrond is een persoon van wie ten minste een ouder in het buitenland is geboren.
Een westerse migratie-achtergrond betekent voor het CBS dat minstens een ouder geboren is in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan of Indonesië.
Een niet-westerse migratie-achtergrond heeft dus betrekking op de rest.

Bron CBS Statline (2018). Geraadpleegd op 24 oktober 2018

Geef een reactie

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

99  −  94  =