Normbias

Het beoordelen van de taalbeheersing van een kind op basis van normen uit een andere groep dan de groep waaruit het kind komt. Het risico ontstaat dat de taalbeheersing van het kind verkeerd wordt beoordeeld.