Protowoorden

Verschillende klanken van kinderen vanaf 1 jaar zonder dat ze echt woorden zijn. Het kind gaat wel bepaalde klankvormen en opeenvolgingen herhalen, die duiden naar een referent. Geen echte woorden, maar wel de basis daarvoor.