Taalverlies

Het fenomeen dat individuen vervreemden van de eigen moedertaal. Ook wel taalerosie of ‘language atrition’ genoemd. Woordvindingsmoeilijkheden zijn hiervan een typisch symptoom .