Woordvindingsmoeilijkheden

Woordvindingsmoeilijkheden of woordvindingsmoeilijkheden kunnen zich op verschillende manieren manifesteren maar één kenmerk is algemeen: het bedoelde woord is wel in het lexicon aanwezig, maar wordt niet gevonden / ‘opgehaald’.

Zie ook: http://woordvinding.logopaedie.nl/wv5.htm