Monolinguaal denkkader

Het denkkader dat sterk beperkt wordt door de grenzen van de eigen (Nederlandse) taal in al haar aspecten; een soort blindheid voor taal als menselijk communicatiemedium en cultuurdrager.