Klinisch linguïst

Een Klinisch Linguïst is een taalkundig specialist. De Klinisch Linguïst stelt diagnoses en adviseert bij taalproblemen. De meeste mensen worden door een (huis)arts of logopedist doorverwezen naar de Klinisch Linguïst.
De Klinisch Linguïst is een expert op het gebied van taalontwikkeling. De Klinisch Linguïst weet alles van normale en afwijkende taalontwikkeling. Als er na een logopedische behandeling nog geen duidelijkheid is over een probleem met de taalontwikkeling, kan de Klinisch Linguïst vaak uitkomst bieden. Deze problemen bij de ontwikkeling van taal doen zich meestal voor bij (jonge) kinderen. De Klinisch Linguïst zal daarom eerst een gesprek met de ouders aangaan en daarna middels een spelsituatie de spontane taaluitingen van het kind bestuderen. Hierbij kijkt de Klinisch Linguïst onder meer naar de opbouw, klanken, zinsbouw en de non-verbale communicatie. Aan de hand hiervan geeft de Klinisch Linguïst advies over verdere behandeling.

Bron: http://www.nationaleberoepengids.nl/Klinisch_Linguist