Metalinguïstische vaardigheid

De vaardigheid om taal te manipuleren, waarover onder metalinguïstisch bewustzijn besproken werd, is heel gewoon en komt bij veel (ook jonge !) kinderen voor. Een voorbeeld is het kunnen zeggen welk woord over blijft als de eerste klank van het woord weg wordt gehaald. Bijvoorbeeld ‘goud’ wordt ‘oud’. Deze vaardigheid betreft niet alleen het klanksysteem maar ook de semantiek en de grammatica.