Transtaligheid

Transtaligheid (En: translanguaging) is het proces waarbij meertaligen al hun talen gebruiken als een geïntegreerd communicatiesysteem. Het is goed om kinderen toe te staan en zelfs te stimuleren om translanguaging toe te passen. Zij putten zo uit hun volledige taalkundige kennis, ongeacht in welke taal die werd opgedaan en wordt uitgedrukt.

Bron o.a.:

Garcia, O. & L. Wei (2013). Translanguaging. Language, Bilingualism and Education. Palgrave MacMillan.

MacSwan, J. (2017). “A multilingual perspective on translanguaging”. American Educational Research Journal. 54 (1): 167–201.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *