Belangrijke ontwikkelingen in Nederlands beleid meertaligheid!

#taalbeleid #basisonderwijs Betere visie op #meertalig heid en onderwijs!

De laatste tijd zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande in ons land met betrekking tot taal. Deze ontwikkelingen spelen in twee takken binnen de taalkunde die in de laatste jaren naar elkaar toe zijn gegroeid: Tweede taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen.

De nieuwe ontwikkelingen betreffen 1. Het taalbeleid in het onderwijs met betrekking tot de meertaligheid van de kinderen op school en 2. De diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen (het onderscheid tussen een nog onvoldoende blootstelling aan het Nederlands en een taalstoornis).

In maart 2017 werd de handreiking “Ruimte voor nieuwe talenten – Keuzes voor nieuwkomers op de basisschool” gepresenteerd die tot stand is gebracht door een aantal taal- en onderwijsdeskundigen (schrijfgroep Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers) in opdracht van het ministerie van Onderwijs en de PO-raad. De hoofdboodschap in deze handreiking is dat leerkrachten beter kunnen voortbouwen op wat de kinderen (nieuwkomers in Nederland) al kennen en met zich van huis meebrengen (o.a. hun moedertaal).

Deze boodschap geldt niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor andere migrantenkinderen en zelfs autochtone Nederlandse kinderen die thuis een andere taal spreken.

Deze boodschap is gefundeerd op talloze wetenschappelijk onderzoek en wordt al decennia lang overgedragen door taal- en onderwijskundigen. Nu is de stem van deskundigen eindelijk gehoord. Een mooie ontwikkeling en een belangrijke mijlpaal!

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

57  −  47  =  

↓