Is jouw school al taalvriendelijk (genoeg)?

Vandaag richt ik het Meertaalblablog op scholen en het schoolpersoneel. Toch is het ook relevant voor anderen, zoals ouders en logopedisten.

Hij gaat over SDG-doelstelling 4: Goed Onderwijs. Dat is een van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDGs) die de Verenigde Naties in 2017 als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 hebben vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken.

Met doelstelling 4 beloofden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat alle jongens en meisjes in 2030 gratis gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs krijgen en te bevorderen dat iedereen levenslang kan leren.

Volgens UNESCO (2017) is ‘gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs […] slechts mogelijk wanneer het meertalige karakter van de samenleving wordt weerspiegeld in het onderwijs.’

Naar schatting krijgen wereldwijd meer dan 200 miljoen schoolkinderen onderwijs in een taal die zij niet (goed) begrijpen. Ook in Nederland zijn er veel kinderen die de schooltaal niet goed begrijpen. Een van de veel voorkomende redenen is dat sommige kinderen thuis een andere taal spreken dan de schooltaal. Het resultaat is vaak dat zij de lesstof onvoldoende kunnen begrijpen.

Wat hebben scholen dan nodig om goed onderwijs te bieden aan kinderen die thuis andere talen spreken dan de schooltaal?

Is jouw school al taalvriendelijk (genoeg)?

Scholen moeten o.a. taalvriendelijker worden! In andere woorden, scholen moeten alle talen van hun kinderen omarmen. Ook moeten leerkrachten zich er meer bewust van zijn dat de moedertaal een belangrijke ondersteuning kan bieden bij het leren van het Nederlands en van de stof op school. Scholen kunnen kinderen helpen om hun moedertaal te behouden en in te zetten als een ‘springplank’ om het Nederlands te leren.

Er zijn in Nederland al een aantal Taalvriendelijke Scholen. Lees in het interview met Adjunct-directeur Dieneke Blikslager in het tijdschrift voor leerkrachten, Didactief, hoe zij uitlegt wat het betekent om Taalvriendelijke School te zijn.

Op de site https://languagefriendlyschool.org/alle-talen-zijn-welkom/ lees je hoe jouw school een Taalvriendelijke School kan worden. Op die site kan je een Routekaart downloaden. De routekaart geeft aan wat taalvriendelijke scholen niet doen en wat ze wel kunnen doen.

Scholen die het proces naar een Taalvriendelijke School willen doorlopen kunnen een toolkit voor leraren krijgen met praktische voorbeelden.

Dit idee van De Taalvriendelijke School is een initiatief van de Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education, een non-profit organisatie gevestigd in Amsterdam.

Ik hoop dat je met deze informatie geïnspireerd raakt om bij te dragen aan het halen van doelstelling 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. We hebben nog 9 jaar de tijd!

Bron van de afbeelding: http://www.gresswell.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/L/1/L169858_301-2120_98025.jpg

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

56  ⁄    =  8

↓