Werkwijze bij opdrachten

Het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling biedt haar diensten aan op een zo duidelijk en transparant mogelijke wijze.

Wat gebeurt er als u er interesse in hebt dat ik aan u een of meerdere van mijn diensten lever?

Eerst spreken we zo duidelijk mogelijk af wat u en ik onder deze dienst(en) verstaan. Dit kan in een intakegesprek, of via email verlopen.
Op basis van die informatie, ontvangt u van mij een offerte. In de offerte beschrijf ik de relevante details ten aanzien van inhoud van de dienst(en), moment, dag en plaats van de dienst(en), etc. Ook staat in de offerte een specificatie van mijn honorarium en overige kosten. Deze offerte heeft de status van conceptcontract.
In een nader contact kan de offerte verder op uw vraag worden aangepast. Als en wanneer u het met de offerte eens bent, ontvang ik van u een door u ondertekend exemplaar. Hiermee is tussen ons een overeenkomst gesloten voor het leveren van mijn dienst(en) tegen de afgesproken voorwaarden.
Indien van toepassing, ontvangt u een factuur voor de betaling van een eerste termijn.
Ik zal zo nauwgezet mogelijk de dienst(en) verlenen.
Vervolgens ontvangt u een eindfactuur.

Voor deze afspraken hanteert de Clínica Babilónica ‘Algemene Voorwaarden’, die u hier kunt inzien. Ook verzoeken wij u om ons privacy-beleid door te nemen.

Het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling, Clínica Babilónica, is gevestigd in Wageningen. De Clínica Babilónica is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 6375 4770.

↓